Sunday 26 January 2020

Shikshavalli Taittiriya Upanishad Meanings


The Taittiriya Upanishad is part of Krshna Yajur Veda.It has three chapters : 

(1) Shiikshavalli
(2) Brahmaananda valli
(3) Bhrigu valli