Saturday, 13 October 2018

Shivopasana Mantra Meaning - Mahanarayana Upanishad Yajur Veda
Shiva upasana ( shivopasana ) mantra from Krishna Yajur Veda @ Lyrics with meanings ( without svara indications )